Observatories

 

Samarkand (Uzbekistan), observatory
Samarkand (Uzbekistan), observatory

Ulugh Bek (1394 – 1449)

Samarkand (Uzbekistan), observatory
Samarkand (Uzbekistan), observatory

Ulugh Bek (1394 – 1449)

Obserwatorium Meteorologiczne
Obserwatorium Meteorologiczne

na Śnieżce

Obserwatorium Meteorologiczne
Obserwatorium Meteorologiczne
Obserwatorium Meteorologiczne
Obserwatorium Meteorologiczne

na Śnieżce

Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce (Observatoire météorologique Śnieżka),
Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce (Observatoire météorologique Śnieżka),
rad_construction
rad_construction
Palomar Observatory
Palomar Observatory
Utrecht
Utrecht2
Utrecht4
Utrecht3
Utrecht8
Utrecht6
Utrecht7
Utrecht5

Lucas Lenglet

Observatory

Maxima Park

Utrecht Leidsche Rijn

2010